SZJA változások 2012. január 1-jétől

 

Kapcsolódó címkék: adóalap, adójóváírás, családi adókedvezmény 2012., béren kívüli juttatás 2012., szja 2012., személyi jövedelamadó 2012.

2011. december 01. csütörtök, 06:07

szja_logoAz Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A változások – javarészt – 2012. január 1-jétől lépnek hatályba. Jelen cikkünkben a személyi jövedelemadót érintő, legfontosabb változásokról szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket.

jelentkezes2

ADÓZÁS, SZÁMVITEL 2013.
(16 könyvelői kreditpont 15 000 Ft-ért!)

2013 / szeptember / 23-24 / hétfő-kedd

 

Kapcsolódó cikkeink:

Adóalap-kiegészítés

Évi 2 424 000 forint alatt nem növeli az adóalap összegét adóalap-kiegészítés, így csak a jövedelem efölötti része után kell 27 százalékos mértékkel megállapítani az adóalap-kiegészítést. Az adó mértéke továbbra is 16 százalék (2 424 000 forint felett az adóteher 20,32 százalék).

Ennek megfelelően nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem azon része után, amely nem haladja meg a 2 424 000 forintot akkor, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően írásban nyilatkozik a kifizetőnek, hogy az összevont adóalapba tartozó, várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt sem haladja meg az adóalap-kiegészítés alól mentesített jövedelmet. A magánszemély nyilatkozatától függetlenül a kifizető alkalmazza az adóalap-kiegészítést az általa juttatott, az adóév elejétől összesített adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelmei azon részére, amely az értékhatárt meghaladja.

A magánszemély köteles a kifizető részére adott írásbeli nyilatkozatában kérni az adóalap-kiegészítés alkalmazását akkor, ha a várható éves összevonás alá eső jövedelme meghaladja a 2 424 000 forintot. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén, ha utóbb befizetési különbözet mutatkozik, a különbözet 12 százalékát különbözeti bírság címén meg kell fizetni.

Adójóváírás

2012. január 1-jétől – külön átmenet nélkül – megszűnik az adójóváírás.

Családi adókedvezmény

A családi kedvezmény szabályai lényegében változatlanok maradnak, változást az jelent, hogy 2012-től az érvényesítéséhez elég a családipótlék-jogosultság megléte, de a továbbiakban a tényleges folyósítás nem feltétel.

Spekulatív ingatlanügyletek

2012-től plusz adófizetési kötelezettség terheli a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából realizált hozamot csakúgy, mint a termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság részesedésének átruházásán elért árfolyamnyereséget, illetve a részesedés társaságból történő kivonásakor a vállalkozásból kivont jövedelmet. A törvény definiálja a szokásos hozam mértékét a tulajdonban tartás időszakára. Az adó alapja

 • az ingatlan átruházása esetén a szokásos hozam és az ügyleten realizált hozam szokásos hozamot meghaladó részének háromszorosa,
 • a részesedés átruházása, illetve kivonása esetén az árfolyamnyereség, illetve a vállalkozásból kivont jövedelem és az árfolyamnyereség, vállalkozásból kivont jövedelem szokásos hozamot meghaladó részének kétszerese.

Ezeket a szabályokat nem kell alkalmazni, ha a termőföld tulajdonjogának megszerzésére legalább öt évvel a termőföld véglegesen más célú hasznosításának engedélyezését megelőzően került sor, vagy ha az átminősített ingatlant örökléssel szerezték.

Ingatlan-bérbeadás

Lakás bérbeadása esetén a bérbeadásból származó bevételből levonható a magánszemély által más településen bérbe vett lakás után ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díj összege abban az esetben, ha mind a bérbeadás, mind pedig a bérbevétel időtartama meghaladja a 90 napot. A kedvezmény nem alkalmazható, ha a magánszemély a bérleti díjjal összefüggésben költséget számol el, vagy annak összegét részben megtérítik a számára.

Ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem

Az ingó vagyontárgy (nem egyéni vállalkozóként történő) üzletszerű, rendszeres átruházásából származó jövedelem csak akkor adózik az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint, ha az ebből származó bevétel éves szinten meghaladja a 600 000 forintot.

Az ingó vagyontárgyak átruházásával megszerzett bevételből nem kell a jövedelmet megállapítani akkor, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 000 forintot.

Ingatlan átruházásából származó jövedelem

Az ingatlanlízing-ügylet esetében a törvényben meghatározott eltérésekkel az ingatlan átruházásából származó jövedelem szabályait kell alkalmazni.

Nem pénzbeli juttatások

Az egyes meghatározott juttatások értékének 1,19-szerese után a kifizetőt 16 százalék szja és 27 százalék eho terheli. 2012-től ilyen juttatásnak minősül:

 • a belső szabályzat alapján több munkavállalónak vagy (szabályzat hiányában) valamennyi munkavállalónak azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termékkel, nyújtott szolgáltatással juttatott, adóköteles bevétel;
 • a reprezentáció és az üzleti ajándék;
 • az adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető, üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá;
 • az adóévben nyújtott béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500 000 forintot (illetve annak a jogviszonyban töltött napokkal arányos összegét) meghaladó része.

Béren kívüli juttatások

A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szerese után a kifizetőnek 16 százalékos személyi jövedelemadót és 10 százalék ehót kell megfizetnie.

Átalakul az étkeztetés rendszere. A cafetéria keretén belül:

 • ha munkahelyi, üzemi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében valósul meg az ételfogyasztás, akkor az ilyen formában juttatott jövedelemből legfeljebb havi 12 500 forint, és/vagy
 • melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra, illetve fogyasztásra, készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből legfeljebb havi 5000 forint adható.

A Széchenyi Pihenő Kártyán (SZÉP) három alszámlát határoz meg a törvény, aminek megfelelően:

 • a szálláshely alszámlán maximum 225 000 forintig, a vendéglátás alszámlán maximum 150 000 forintig és
 • a szabadidő alszámlán maximum 75 000 forintig nyújtható kedvezményesen támogatás.

Az internetszolgáltatás ingyenes, kedvezményes biztosítása vagy költségeinek megtérítése kikerült a béren kívüli juttatások közül.

A cafetérián belül továbbra is változatlanul nyújtható például helyi utazásra jogosító bérlet, iskolakezdési támogatás, önkéntes kölcsönös pénztárakba fizetett munkáltatói hozzájárulás.

Adómentes juttatások

 • Nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem a munkáltató által a munkavállalójának a rögzített árfolyamú végtörlesztéshez kamatmentesen (2011. szeptember 29. után) nyújtott kölcsönnel összefüggésben.
 • Ezen túlmenően adómentes a munkáltató által a munkavállalójának a rögzített árfolyamú végtörlesztéshez adott, vissza nem térítendő támogatás 7 500 000 forintot meg nem haladó része, feltéve, hogy a munkáltató a támogatást közvetlenül a követelés jogosultja részére utalja át, vagy – utólagos térítés esetén – a végtörlesztést igazoló dokumentum bemutatását követően a munkavállaló számlaszámára utalja. A mentesség (a végtörlesztést szabályozó törvény hatályba lépésének napja) a 2011. szeptember 29. és 2012. február 28. közötti időszakban adott támogatásokra vonatkozik.
 • Adómentes a Rezidens Támogatási Program keretében folyósított ösztöndíj.

Forrás: rsmdtm.hu
 
 
 

Friss hírek

Adószakértő, adótanácsadó, okleveles adótanácsadó kreditpontos online képzés

2014-09-04 13:17:41

 

abakuszONLINE képzéseinkkel 85 adószakértő, AT, OASZ kreditet tud szerezni! Több kreditpont esetén, kérje KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATUNKAT!

 

Személyi jövedelemadó 2015. - Ingyenes előadás - tájékoztató

2014-01-22 09:17:13

ado2015

Ezen az oldalon a 2015. november 25-én megrendezendő ADÓTÖRVÉNYEK 2015. - SZJA, ART, ÁFA, TB. - Országos Adókonferencia a NAV és az NGM szakértőivel c. rendezvényünkön készült élő adásra való bejelentkezésről kap információkat Adásidő: 2015.11.25. 09:00-10:30 A közvetítés a regisztráltak számára ingyenes! Az élő adás megtekintésére kreditpont nem adható!

Nyilatkozat a kreditpontra minősített kiadvány megvásárlásáról

2014-01-22 08:56:22

ngmFIGYELEM! Nemzetgazdasági Minisztériumnak a 2013. évben megvásárolt szakmai kiadvány után járó 2 kreditpont jóváírását - 2013. évre - igazoló számlát és nyilatkozatot 2014. január 31. napjáig áll módjába befogadni!

Hamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok

2014-01-15 19:30:09

postaHamarosan megérkeznek a személyijövedelemadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok, illetve információk. A munkavállalóknak még ebben a hónapban nyilatkozniuk kell arról, kérik-e munkáltatójuktól adójuk megállapítását, illetve a bevallás elkészítését. A bevallással kapcsolatos teendők első határideje január 31. Eddig kell a munkavállalóknak nyilatkozniuk arról, hogy munkáltatójuk készítse el idén a 2013-ról szóló személyijövedelemadó-bevallásukat. Ha a munkáltató nem vállalja dolgozója kérésére a bevallás elkészítését, akkor tájékoztatnia kell a dolgozót az egyszerűsített bevallás, valamint az adónyilatkozat lehetőségéről. Az egyszerűsített bevallást az adóhivatal készíti el, ha az adózó február 17-éig nyilatkozatban ezt kéri. Valamennyi szükséges nyilatkozat letölthető a NAV honlapjáról.

TOVÁBBI HÍREINK

 

Barátaink a Facebook -on

Legyakoribb címkék

ado adóalap adóbevallás adócsökkentés adóelőleg adójóváírás adókedvezmény adókulcs adómentes adórendszer adós adótörvény adózás áfa állás APEH ár art bér béren kívüli juttatás beszámoló bevallás bírság cafeteria családi kedvezmény egyszerűsített foglalkoztatás eho ellenőrzés előleg elszámolás eva felszámolás fizetés foglalkoztatás gazdaság gazdaságpolitika gyes illeték ipa iparűzési adó járulék jövedelem jövedelemadó K+F környezetvédelmi termékdíj közbeszerzés közbeszerzési törvény kutatás-fejlesztés különadó magánnyugdíjpénztár minimálbér munkabér munkaidő munkáltató munkaszerződés munkavállaló munkaviszony NAV nyugdíj nyugdíjjárulék nyugdíjpénztár osztalék reform szabadság számla számvitel Széchenyi Pihenő kártya személyi jövedelemadó szerződés szja szuperbruttó támogatás társasági adó tartozás Tb termékdíj transzferár üdülési csekk vallalkozas VP vpop

1583 Budapest Pf 48. tel: (06 1) 787 7570 fax: (06-1) 788-26-65       e-mail:  szervezes@systemmedia.hu     Jogi nyilatkozat

dv: